Verslas

Lengvatinės verslo paskolos per COVID-19 protrūkį

 

Įmonės, nukentėję nuo COVID-19 protrūkio turi galimybę gauti lengvatines verslo paskolas su minimaliomis palūkanomis – nuo 0,01 iki 0,19 procento. Šią paskolą gali gauti verslai:

–          jeigu jų veikla per karantiną buvo sustabdyta;

–          jeigu apyvarta krito daugiau nei 30 procentų;

–          jeigu išlaikyta bent 50 % darbo vietų, palyginus su laikotarpiu iki kovo 1 dienos;

–          įmonės, kurios yra pateikusios VĮ Registrų centrui finansų ataskaitą už 2019 metus;

–          smulkios ir vidutinės įmonės, kurių darbuotojų skaičius neviršija 250, o metinė apyvarta – iki 50 mln. eurų.

Pinigai turėtų būti skirti kompensuoti tas išlaidas, kurių verslas turėjo dėl COVID-19 protrūkio, darbuotojų atlyginimams padengti, nekilnojamo turto nuomai, komunalinėms išlaidoms ir kt. Šiomis lėšomis negalima padengti ankstesnių kreditų.

Metinės palūkanos yra fiksuotos, o jų dydis priklauso nuo įsiskolinimo laikotarpio:

–          jeigu paskolos trukmė iki 12 mėnesių, palūkanos – 0,01 %;

–          jeigu paskolos trukmė 13-36 mėnesiai, palūkanų normos 0,19 %.

Lengvatinės verslo paskolos gali siekti iki 100 000 eurų, jos išduodamos tik vieną kartą. Paskola neturi būti didesnė nei dvigubas įmonės darbuotojų užmokestis su mokesčiais per metus. Taip pat, suma neturi viršyti 25 % bendrovės metinės apyvartos 2019 m. Pinigai gali būti naudojami išlaidoms, kurios atsirado nuo 2020 m. kovo 16 iki liepos 31 dienos. Lengvatinių verslo paskolų sutartis galima pasirašyti iki 2020 m. liepos 31 d.

Jeigu jūsų bendrovė nukentėjo karantino laikotarpiu, kreipkitės į „Noviti Finance“, užpildykite lengvatinės paskolos paraiškos formą. Su jumis susisieks specialistai ir įvertinę, ar paraiška atitinka programos kriterijus, duos atsakymą vienos darbo dienos bėgyje.

Jeigu reikalingos lengvatinės verslo paskolos, reikės pateikti šiuos dokumentus:

–          finansinę ataskaitą už 2019 metus;

–          užpildytą SVV subjekto deklaraciją;

–          paaiškinimą, jog apyvarta sumažėjo daugiau nei 30 % COVID-19 protrūkio metu;

–          prašymą, kuriame bus aprašyta jūsų įmonės veikla, su kokias sunkumais susidūrėte nuo kovo 16 dienos. Prašyme nurodykite patiriamas būtinas išlaidas, turimus išteklius, kokio dydžio finansavimo jums reikėtų.

 

 

 

Leave a Reply