Laisvalaikis

Kompostavimas ir jo technologijos

kompostavimasKomercinis kompostas yra gana brangi trąša, reikalaujanti specializuotos įrangos ir gamybos technologijų išmanymo. Be to, kompostavimas reikalauja gana daug laiko ir sistemingo darbo. Žinoma, negalima pamiršti ir kitos medalio pusės – komposto gamyba yra vienas efektyviausių atliekų panaudojimo būdų, užtikrinantis vertingųjų trąšų gavybą.

Kompostavimo darbai

Kompostas gali būti naudojamas lauko augalų tręšimui, dirvos gerinimui, miesto aplinkos tvarkymui, želdinių ir gėlynų sodinimui, pievoms ir vejoms, apsauginėms zonoms ir teritorijoms, kuriose draudžiama naudoti skystas organines trąšas. Komercinio komposto gamyba reikalauja atsakingo atskirų sričių specialistų darbo. Pirmieji darbai siejami su atliekų surinkimu, jų pristatymu ir laikinais sandėliavimo darbais, pradinėmis atliekų rūšiavimo užduotimis, atliekų smulkinimu, jų parinkimu ir maišymu. Kompostavimas paremtas tinkamo drėgmės ir temperatūros kiekio palaikymu, aeracijos darbais, komposto džiovinimo ir sijojimo užduotimis. Gautas produktas maišomas su komposto kokybę gerinančiais priedais. Galiausiai atliekami trąšų pakavimo darbai, pritaikant kompostą naudotojų poreikiams.

Kompostavimo metodai

Kompostavimo metodai sąlyginai skirstomi į penkias atskiras grupes: pasyvųjį kompostavimą, aktyvųjį kompostavimą, vermikompostavimą, kompostavimą, naudojant specialius įrenginius (talpas), ir anaerobinį kompostavimą.

Apie pasyvųjį kompostavimą kalbama gaminant nedidelius komposto kiekius paprastose talpose arba krūvose. Tai vienas populiariausių kompostavimo būdų, taikomas namų ūkiuose. Tokiu atveju kompostas maišomas kas kelis mėnesius, naudojant įprastą techniką. Kompostas bręsta nuo 6 iki 24 mėnesių. Pasyvusis kompostavimas nereikalauja nei sudėtingos technikos, nei nuolatinės priežiūros darbų. Esminiai kompostavimo trūkumai – galimas prastas kvapas ir žemesnė kompostuojamo produkto kokybė.

Aktyvieji kompostavimo darbai vykdomi stambiose trąšų gamybos bendrovėse. Paprastai trąšos brandinamos kūgio formos krūvose. Kompostavimo procesas užtrunka nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių. Procesui reikalinga moderni technika ir nuolatinė komposto priežiūra.

Vermikompostavimas – tai procesas, kurio metu komposto gamyba atliekama organines atliekas perdirbant sliekų pagalba. Paprastai šiam tikslui naudojami itin ėdrūs Kalifornijos raudonieji sliekai. Šis kompostavimo būdas labiausiai naudojamas šiltuose kraštuose ir paprastai vykdomas sandariose talpose. Šiuo būdu perdirbamos įvairios organinės atliekos, be to, atliekos kelis kartus greičiau mineralizuojamos (lyginant vermikompostavimą su įprastiniu komposto gamybos būdu).

Komposto gamyba naudojant talpas užtikrina itin greitus rezultatus ir padeda išvengti nemalonaus trąšų gamybos kvapo. Kompostavimo darbai gali būti atliekami įvairios konstrukcijos ir skirtingų talpų įrenginiuose. Konkrečios talpos pasirinkimas priklauso nuo individualių ūkininko ar pramonės sektoriaus išsikeltų tikslų.

Anaerobinis kompostavimo metodas naudojamas kompostuojant itin drėgnas arba skystas organines atliekas: mėšlą, srutas, fermų atliekas ir t. t. Šiandien ypatingo susidomėjimo sulaukia bioatliekų anaerobinis perdirbimas, atliekamas biodujų reaktoriuose. Šiam procesui naudojama šiuolaikinė įranga, o anaerobinio kompostavimo darbai vykdomi atsižvelgiant į itin griežtus kontrolės reikalavimus.

 

Leave a Reply