Paslaugos Sveikata Verslas

Kas turėtų būti įrašyta medicininėje knygelėje skirtingų profesijų atstovams?

Medicininė knygelė parodo asmens sveikatos būklę. Ją pildo darbdavys ir šeimos gydytojas arba individualią veiklą vykdantis žmogus ir gydytojas.

Šią knygelę galima įsigyti kanceliarinių prekių parduotuvėse „Eurobiuras“ arba užsisakyti internetu, adresu eurobiuras.lt. Įsigijus, prieš kreipiantis į šeimos gydytoją, ją reikia užpildyti. Medicininės knygelės pradžioje įklijuojama darbuotojo nuotrauka, įrašomas vardas, pavardė, pareigos, darbovietės pavadinimas. Jeigu ją pildo asmuo vykdantis individualią veiklą ar veikiantis pagal verslo liudijimą, savo asmens duomenis bei veiklos pavadinimą įrašo jis pats.

Daugiausiai klausimų iškyla, kai reikia išvardinti kenksmingas darbo sąlygas. Atrodo, jei žmogus dirba prie kompiuterio, jis yra pakankamai saugus, darbas nekenkia sveikatai, tačiau net ir šiuo atveju nuolat žvelgiančios į monitorių, kenčia darbuotojo akys, statiška sėdima padėtis taip pat priskiriama prie kenksmingų sąlygų. Pilnai užpildyta medicininė knygelė turi būti nunešta gydytojui, kuris įvertins jos savininko sveikatos būklę.

Kaip pildoma skirtingų profesijų medicininė knygelė?

Tokių profesijų atstovai kaip buhalteriai, biuro vadovai, sekretoriai, administratoriai, informacinių technologijų specialistai ir visi kiti dirbantys su kompiuteriu kaip kenksmingą darbo sąlygą turi įrašyti:

  • darbas su videoterminalais (t.y. kompiuterių ir kt. monitoriais);
  • darbo poza.

Mokytojo sveikatai kenkiantys faktoriai: darbo poza, balso stygų nuolatinis įtempimas.

Maisto į namus išvežiotojo medicininėje knygelėje turėtų būti išvardinti šie pagrindiniai kenksmingi faktoriai:

  • krovinio kėlimas rankomis;
  • padidėjusi regos įtampa;
  • nuolatinė priverstinė, nepatogi darbo poza;
  • maisto produktų transportavimas;
  • transporto priemonės vairavimas.

Jeigu darbas atliekamas lauke sveikatai kenkia nepalankios oro sąlygos, drėgmė, kaitra, šaltis. Naktines pareigas turintiems žmonėms žalą sveikatai daro naktinis darbas. Valytojams, gamyklų darbuotojams ir kitų profesijų atstovams, dirbantiems su rankomis, pirštais kenksmingi faktoriai nuolatinė darbo poza, nuolat pasikartojantys darbo judesiai, stereotipiniai darbo judesiai dalyvaujant plaštakų, pirštų, pečių, juosmens raumenims.

Medicininė knygelė įprastai pildoma kas du metus, tačiau kai kurių profesijų atstovams, pavyzdžiui, dirbantiems su maistu, ją reikia pildyti kas 1 metus.

Leave a Reply