ERP (angl. Enterprise Resource Planning) arba gamybos valdymo sistema tai programinė įranga, susidedanti iš pritaikytų įmonės veiklai strateginių procesų valdymo įrankių, skirtų valdyti informaciją įmonės viduje. Nors visos organizacijos yra savaip skirtingos, tačiau jos turi ir nemažai bendrų dalykų, tarp kurių ir iššūkiai, su kuriais tenka susidurti kasdienėje veikloje. Vienas jų – poreikis turėti patikimą ir efektyvų būdą kaupti ir naudotis informacija, kuri padeda išlikti konkurencingiems šiuolaikinėje verslo aplinkoje. Būtent čia ir praverčia ERP sistema. Jos pagalba, visi įmonės veiklos aspektai yra sujungiami į vieną pažangią informacinę sistemą, kurią gali pasiekti bet kurie organizacijos darbuotojai, kuriems ji yra aktuali ir naudinga vykdant kasdienes užduotis.

Efektyvios ERP sistemos pagalba verslo savininkai ir vadovybė gali automatizuoti ir supaprastinti rutininius administracijos darbus, padėti darbuotojams pakelti savo produktyvumą ir sėkmingiau atlikti užduotis, bei turėti galimybę realiu laiku stebėti visus vidinius procesus. ERP sistema susideda iš programų ir įrankių, kurie padeda skirtingoms įmonės verslo sritims efektyviau komunikuoti tarpusavyje. Tokiu būdu, darbuotojai atsakingi už planavimą turi prieigą prie tos pačios informacijos kaip ir personalas finansų skyriuje. Visi duomenys yra matomi realiuoju laiku, kas leidžia darbuotojam priiminėti greitesnius ir tikslesnius sprendimus. ERP sistemos pagalba, visos esminės verslo funkcijos – sąmatų sudarymas, gamybą, finansai, žmogiškieji resursai, marketingas, pardavimai ir pirkimai dalijasi centralizuotu aktualiausios informacijos šaltiniu. Tinkama sistema gali padėti ir supaprastinti organizacijos duomenų rinkimą, kaupimą ir naudojimą vieningame įrankyje. Tokiu būdu pagreitinamas ne vien dalijimasis duomenimis, bet ir procesų įgyvendinimo laikas, kas savo ruoštu padeda taupyti daugybę resursų, tame tarpe ir finansinių. Taigi ERP sistema tai ir efektyvus būdas didinti įmonės pelningumą.